Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

V noci na Břevnově

Autor: Marcin (Marcin Dymiter)
Odesláno: 2012-11-07
Nahráno: 2012-07-07
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 121107230612.mp3

Noční Břevnov někde pod Strahovským stadionem.www.emiter.org/praha_cz