Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Karásek ze Lvovic o Praze

Tagy: archiv
Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2017-06-20
Nahráno: 1935-06-20
Práva: All rights reserved.

Jiří Karásek ze Lvovic (24.1. 1871 Smíchov, 5.3. 1951 Praha) se narodil v domě na dnešní Nádražní třídě čp. 49/28 na Smíchově. Ve stejný rok, ve kterém byl dostaven původní smíchovský železniční most, v roce 1901 přestavěný do dnešní podoby. Dekadent Karásek nevzpomíná ovšem ani tak na vlak, nebo na železnici, nýbrž na to, jak jako chlapec vydal na Malou Stranu obdivovat (podobně jako Jakub Arbes) Palkův obraz sv. Xaveria v chrámu sv. Mikuláše. Jako student gymnásia chodil pak z Knížecí přes Anděl a „Lesíček“ směrem na Újezd do Hellichovy ulice. Vzpomínky z dětství zachytil v knize Ztracený ráj. Ostatně ve většině jeho literárních dílech je Praha dějištěm příběhů: Malostranský hřbitov v Zastřeném obraze, Bílá hora, u svatého Jindřicha, Starý židovský hřbitov, Loreta, Strahovský klášter, u barnabitek na Hradčanském náměstí, u Pražského Jezulátka, v uličkách Malé Strany a Starého města, ale především místa předměstí starého Smíchova, zahaleném do kouře z továren Ringhofferovky a snového fluida estéta, sběratele, literáta a poštovního úředníka.