Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Elytron

Autor: kuaishen (Kuai Shen)
Odesláno: 2017-08-31
Nahráno: 2017-08-17
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: elytron.mp3

Soundscape/kompozice z terénních nahrávek z Petřína, Riegrových sadů, Letné a okolí Mostu a Oseka. Použil jsem Sonic Pi: Nahráno během srpnové rezidence v nadaci Agosto Foundation 2017. První ze šesti skladeb v procesu na téma městský hmy.: Metody: napodobení, maskování a proměna. Identifiikace hmyzu: Myrmica rubra (mravenci -
-nahrávka z Oseku - (piezoelectric amplifier); neidentifikovaný druh setkání včely a vosy (Vespula vulgaris?) nahráno směrovým mikrofonem; ptačí zpěv v okolí Oseku; cvrčci u rybníka v Oseku za svítání.